Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

2017 r.

„Koordynacja pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób ZWS), w tym nieaktywnych zawodowo lub o niskiej aktywności zawodowej”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu w ramach rozwoju pomocy społecznej realizuje zadanie pod nazwą: „Koordynacja pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób ZWS), w tym nieaktywnych zawodowo lub o niskiej aktywności zawodowej”.

Działania podejmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują problem wykluczenia społecznego, czyli jednego z najważniejszych problemów społecznych zarówno w skali całego kraju, jak i w skali naszej Gminy. Działania dotyczą rozszerzenia zakresu dotychczas realizowanych usług i wpływają na rozwój pracy socjalnej oraz jakość obsługi osób i rodzin wymagających wsparcia. Podejmowane działania obejmują miedzy innymi bieżący monitoring osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dokonywanie co najmniej raz w miesiącu wywiadu ulicznego z osobami żebrzącymi na ulicy lub nagabującymi o pomoc.

Naszym klientom oferujemy wsparcie finansowe oraz rzeczowe w postaci m.in. pomocy psychologa, prawnika. Uruchomiliśmy również specjalny dyżur pracownika socjalnego, podczas którego  zainteresowani mogą uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracy, napisaniu CV czy listu motywacyjnego (w poniedziałki 7:30 - 10:00). W pracy z klientami wzmacniamy postawy ukierunkowane na rozwój zawodowy i aktywne poszukiwanie pracy.

W realizowanych działaniach nawiązujemy współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu, Klubem Integracji Społecznej ze Starego Sącza oraz innymi organizacjami i instytucjami  w celu uzyskiwania ofert pracy, kursów, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, przeszkoleń czy porad zawodowych.

Celem podejmowanych działań jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób najbardziej narażonych na wykluczenie. 


Rada Miejska w Starym Sączu 20 września 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad realizacji świadczenia Małopolska Niania w Gminie Stary Sącz! 

-Kliknij, aby przeglądać zasady przyznawania świadczenia Małopolska Niania-

- kwalifikacja rodzin do projektu miała charakter konkursowy, tj. według największej liczby zebranych punktów według kryteriów przedstawionych w uchwale , projekt dofinansuje zatrudnienie 5 niań w Gminie, 

- nabór wniosków do projektu odbył się od 16 do 31 października 2017 r., (wzór wniosku o świadczenie Małopolska Niania),

- świadczenie Małopolska Niania przyznawane jest od listopada 2017 do sierpnia 2018 r.

 

Pozostałe warunki:

- przeznaczono środki finansowe na zatrudnienie 5 nian (lub odpowiednio więcej, jeżeli któraś z nich "wypadnie" z projektu),
- aby uzyskać świadczenie rodzice musieli sami zrekrutować, a następnie zatrudnić nianię na podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3,
- z kolei warunkami koniecznymi zatrudnienia niani są m. in.:
a) zgłoszenie niani przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
b) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą być zatrudnieni, świadczyć usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzić pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;
c) dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

(pozostałe warunki określa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - rozdział 6)

Rodziny, które wezmą udział w programie, na zatrudnienie niani przez 10 miesięcy otrzymają 1500 zł/mc (niezależnie od liczby dzieci w rodzinie), z czego 1000 zł pochodzi z budżetu województwa, a 500 zł pokrywają środki gminy. Choć zatrudnienie niani jest jedną z najczęściej preferowanych przez rodziców form opieki nad małymi dziećmi, rodzice decydują się na to rozwiązanie najrzadziej, ze względu na koszty. Dzięki „Małopolskiej Niani” nie będą mieli już takich dylematów. Projekt pozwoli rodzicom bez większego stresu wrócić do pracy, co więcej, zakładamy, że wpłynie także na aktywizację osób bezrobotnych.

   Projekt zrealizowano z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwałą Wojewódzka

Utworzono dnia 20.09.2018, 10:07

Wniosek o Małopolską Nianię

Utworzono dnia 20.09.2018, 10:06

Uchwała Gminna

Utworzono dnia 20.09.2018, 10:05

OPS

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6