Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Zgłoszenie na leczenie odwykowe

Przebieg procedury zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Wnioski zgłaszające na GKRPA można wypełnić u pracownika socjalnego odpowiedzialnego za dany rejon lub u członka GKRPA Pani Bernadetty Korony Brdej. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne np. o zasadach pracy Komisji lub adresach i telefonach poradni leczenia uzależnień. Informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.  Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator, izba wytrzeźwień). Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowych z osobą uzależnioną zgłaszają problem dzielnicowemu lub pracownikowi socjalnemu. Wówczas to policja lub ośrodek pomocy społecznej  stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

a/ powoduje rozkład życia rodzinnego,

b/ demoralizuje nieletnich,

c/ systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,

d/ uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny.

Podczas składania wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem.

 

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne. Polskie prawo nie przewiduje przymusowego leczenia odwykowego. Sąd, wydając postanowienie jedynie zobowiązuje uczestnika do podjęcia leczenia. Prawo nie przewiduje jednak przymusowego zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa. Pacjent nie może być „trzymany pod kluczem”, nie można mu utrudniać opuszczenia placówki.

 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420