Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Harmonogram wypłat

Szanowni Państwo,

Wypłaty gotówkowe świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe, wynagrodzenie opiekuna prawnego) realizuje Bank Spółdzielczy w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 11.

Informujemy, że wypłata świadczeń gotówkowych z pomocy społecznej będzie dokonywana w terminie od 21 do 23 dnia każdego miesiąca. W przypadku wystąpienia w tych dniach dni wolnych od pracy, wypłata nastąpi w terminie kolejnych trzech dni roboczych.

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej przelewanych na konta będzie dokonywana w dniu robocznym poprzedzającym okres wypłat gotówkowych. 

Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej  na konta bankowe:

19 sierpień 2022 r.

20 wrzesień 2022 r.

20 październik 2022 r.

18 listopad 2022 r.

20 grudzień 2022 r.

 

Harmonogram wypłat świadczeń  gotówkowych   z pomocy społecznej realizowanych w KASIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARYM SĄCZU:

 22,23,24 sierpień 2022 r. 

21,22,23 wrzesień 2022 r.

21,24,25 październik  2022 r.

21, 22, 23 listopad 2022 r.

21,22, 23 grudzień 2022 r.

  

 

Informujemy, że wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych „500+” będą dokonywane w dniach roboczych od 21 do 23 danego miesiąca. W przypadku, gdy dni 21-23 danego miesiąca wypadają w dni wolne, wypłata świadczeń będzie dokonywana w kolejnych dniach roboczych przypadających po dniach wolnych. Ponadto wypłaty w formie przelewu bankowego mogą być również dokonywane po tych dniach do ostatniego dnia danego miesiąca.

Świadczenia na konto wypłacane są zwykle w pierwszym dniu wyżej wymienionego okresu oraz mogą być realizowane  do  ostatniego dnia danego miesiąca.

 

HARMONOGRAM WYPŁAT GOTÓWKOWYCH ORAZ TERMIN PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ NA KONTA BANKOWE:

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE " 500+"

21, 22, 23 lipiec 2021 r.

23, 24, 25 sierpień 2021 r.

21, 22, 23 wrzesień 2021 r.

21, 22, 25 październik 2021 r.

22, 23, 24 listopad 2021 r.

21, 22, 23 grudzień 2021 r.

 

PONADTO W/W ŚWIADCZENIA MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE NA KONTO BANKOWE DO OSTATNIEGO DNIA DANEGO MIESIĄCA.

 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420