Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Zadania główne OPS

 

Najważniejsze zadania pomocy społecznej

1.Praca socjalna.
2.Zasiłki stałe.
3.Zasiłki okresowe.
4.Zasiłki celowe.
5.Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej.
6.Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
7.Dożywianie.
8.Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy.
9.Potwierdzanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
10.Kierowanie osób bezdomnych do schroniska i noclegowni. 
11.Kierowanie do Pomocy Żywnościowej – Bank Żywności PO PŻ.

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420