Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Dożywianie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu prowadzi dożywianie w formie:

1. Ciepłego posiłku dla uczniów w szkołach.
 Dla 9 szkół w gminie posiłki przygotowują wykonawcy wyłonieni w przetargu publicznym.  

2. Zakupu artykułów spożywczych.
Mieszkańcy gminy mogą korzystać z artykułów spożywczych w wybranym przez OPS sklepie. Dzienna stawka to 5 zł na osobę (stawka odpowiadająca przygotowaniu ciepłego posiłku tz. "wkładu do kotła").

3. Gorącego posiłku dla osób dorosłych.
Mieszkańcy gminy mogą także korzystać z jednego ciepłego posiłku dziennie oferowanego przez wykonawcę wybranego przez OPS. 

Powyższe formy dożywiania kierowane są do osób, które spełniają kryterium dochodowe tj. 1164 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej albo 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Dożywianie przyznawane jest w formie decyzji administracyjnej, którą poprzedza wywiad środowiskowy. 

O dożywianie należy zwrócić się poprzez pracownika socjalnego. 

 

Wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 to wsparcie Państwa Polskiego dla gmin w zakresie organizacji dożywiania dla rodzin o niskim dochodzie. 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420