Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Świadczenia pieniężne

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

 

 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420