Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie)  

to zjawisko społeczne zachodzące, gdy członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów itp., używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie. Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc domowa to wciąż aktualny problem - zobacz poruszający film

Jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie:

- nie usprawiedliwiaj osoby, która cię krzywdzi. Nie bierz na siebie odpowiedzialności za przemoc donową. Za przemoc odpowiada zawsze ta osoba, która przemoc stosuje;

- zdobywaj informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Dzięki temu będziesz w stanie rozpoznać przemoc i podjąć działania. których celem będzie zatrzymanie przemocy i poprawa sytuacji w twojej rodzinie;

- szukaj oferty pomocowej w swoim środowisku loklanym. Przekonasz się, że są osoby i instytucje, które mogą ci pomóc, a takż o ty, że jest wiele osób, które znajdują się w sytuacji podobnej do twojej;

- nie bój się korzystać z pomocy i wsparica psychologicznego. Dzięki pracy psychologicznej możesz poradzić sobie z poczuciem winy i wstytu, nauczyć się dbać o bezpieczeństwo własne i dzieci, pracować nad poczuciem własnej wartości i sprawczości, podejmować samodzielne decyzje, dostrzec najbardziej właściwy dla ciebie sposób rozwiązywania problemów;

- stwórz własny "plan bezpieczeństwa", który pozwoli ci na szybkie działanie w sytuacji zagrożenia ze strony osoby stosującej przemoc. Zaplanuj krok po kroku , co możesz zrobić, gdy pojawi się potrzeba wezwania pomocy lub ratowania się uczieczką z domu. Miej zgromadzone w jednym miejscu niezbędne dokumenty i przedmioty (np. dowód osobisty, prawo jazdy, kartę płatniczą, niezbędne leki).

wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI:

  • Alicja_film
    Utworzono dnia 03.12.2017, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420