Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

Policjanci, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych mają obowiązek uruchomienia - w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie - procedury "Niebieskiej Karty". Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uruchomienie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Oznacza to, że wszczęcie procedury zależy wyłącznie od oceny sytaucji w danej rodzinie przez przedstawiciela służby podejmującej interwencję i od tego, czy podejrzewa on przemoc w rodzinie, wobec której prowadzona jest interwencja. 

 

Lokalny telefon zaufania dla ofiar przemocy

791 897 052
(czynny w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu)

Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 
ul. 11 Listopada 11, Stary Sącz, 

 


 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

infolinia 800 120 002

płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800  - 2200 , w niedziele i święta w godzinach 800 - 1600

dyżur prawny 22 666 28 50 linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700 - 2100

poradnia e-mailowa niebieskalinia@niebieskalinia.info

policyjny telefon zaufania 800 120 226 linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godziny 1530 do 930 włączony automat

tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

serkretariat czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek 8.00 - 16.00

Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002, mejlową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa.

Nie prowadzone są spotkania indywidualne


Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Zadzwoń! Zaufaj!

Czekamy na telefon od Ciebie codziennie od 14.00 do 22.00!
Nasz numer jest bezpłatny

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

Każdy z naszych konsultantów posiada wyższe wykształcenie specjalistyczne - psychologiczne lub pokrewne oraz przeszedł cykl szkoleń z zakresu telefonicznej pomocy psychologicznej.

Jesteśmy po to, by każdemu zaoferować możliwości kontaktu, który będzie wsparciem w trudnych chwilach. Nie pytamy o wyznanie czy orientację seksualną. Nasi konsultanci nie oceniają, nie wartościują postaw czy zachowań - wspólnie z Klientem zastanawiają się co dla niego jest najlepsze w danej sytuacji.

Połączenie z naszym numerem jest całkowicie bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwoni Klient, można do nas dzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

Warto podkreślić, że telefony zaczynające się na 116 to grupa europejskich, darmowych linii telefonicznych o charakterze społecznym przeznaczona dla dzieci i osób dorosłych znajdujących się w trudnych sytuacjach i potrzebujących wsparcia. Telefony tego rodzaju są obsługiwane w różnych krajach europejskich przez organizacje pozarządowe, tak dzieje się i w Polsce. Telefon Zaufania powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w marcu 2009 roku. Misję stworzenia 116 123 w Polsce powierzono Instytutowi Psychologii Zdrowia.


Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony

od 14.00 do 22.00!
Nasz numer jest bezpłatny

Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Skontaktuj się z nami!
Jesteśmy grupą osób pomagających poradzić sobie 
w trudnych sytuacjach. Możesz opowiedzieć nam o tym, co przeżywasz.


Zasady Telefonu 116 111:

Anonimowo, Bezpłatnie, Chętnie i Cierpliwie, Dyskretnie

Strona www.116111.pl umożliwia także przesłanie anonimowo wiadomości online


Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Saczu
ul. 11 Listopada 11, Stary Sącz
791 897 052
socjal@starysacz.naszops.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Jana Kilińskiego 72, Nowy Sącz
18 443 82 51


Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Śniadeckich 10a
18 449 04 95
sekretariat@soik.pl

Hostel dla osób doświadczających przemocy
ul. Tarnowska 28, Nowy Sącz
18 449 04 94

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
os. Krakowiaków 46, Kraków
12 425 81 70
oodp.krakowiakow@caritas.pl

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56A, Nowy Sącz
18 414 10 00
okregowa@prokuratura-nowysacz.pl

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu
ul. Juliana Smolika 1
18  44 85 200
nowysacz@nowy-sacz.po.gov.pl

Policja w Starym Sączu - Komisariat
ul. Źródlana 22, Stary Sącz
47 833 54 00
sekretariat.stary_sacz@nowy-sacz.policja.gov.pl

Ośrodek Zdrowia w Starym Sączu
Królowej Jadwigi 20, 33-340 Stary Sącz
18 446 11 71

Ośrodek Zdrowia w Barcicach
Barcice 422
18 446 60 67

Ośrodek Zdrowia w Gołkowicach
Gołkowice Górne 119
18 446 33 46

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. 11 Listopada 11, Stary Sącz
18 446 20 70
admin@starysacz.naszops.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420