Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Rządowe Programy

ROZWÓJ POMOCY SPOŁECZNEJ w roku 2022

 

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2022 r. - 36 000 zł
Całkowity koszt zadania w 2022 r. - 45 000 zł

Zadanie polega na organizacji specjalistycznego poradnictwa w zakresie doradctwa zawodowego i psychologicznego dla osób dorosłych i dzieci, prowadzeniu grupy wsparcia dla mieszkańców gminy, a także zapewnieniu konsultacji prawnych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 


Rządowe Wsparcie Finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
 

 

 

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2022

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość finansowania w 2022 r. wynosi 50 500 zł
Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi 50 500 zł
 

Celem programu jest poprawa poczucia bezieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tz. "opieki na odległość". Program wykorzystuje nowe techonolgie - "opaskę bezpieczeństwa"  do monitorowania samopoczucia osób starszych przez ich bliskich czy służby ratunkowe w razie sytuacji kryzysowej. 


 

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 w Gminie Stary Sącz

 

 

 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Wartość finansowania w 2022 r. wynosi 124 800 zł
Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi 124 800 zł

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki  wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 


Rządowe Wsparcie Finansowe
dla zadań i programów pomocy społecznej

 

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2022 r. - 38 000 zł
Całkowity koszt zadania w 2022 r. - 48 403,78 zł

 

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Stary Sącz polegającego na wypłacie dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

 


Rządowe Wsparcie Finansowe
Program "Opieka 75+" na rok 2022

 

 

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2022 r. - 42 500 zł
Całkowity koszt zadania w 2022 r. - 70 968 zł

Dofinansowanie przeznaczone jest na organizację i świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w miejscu zamieszkania.  


Rządowe Wsparcie Finansowe
zapewniające funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu

 

 

 

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa

Wartość dofinansowania w 2022 r. wynosi 912 576 zł
Wartość dofinansowania w latach 2020-2024 wynosi 4 400 000 zł

Środowiskowy dom samopomocy świadczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 

więcje informacji o ŚDS w Starym Sączu znajdziesz tutaj


Rządowe Wsparcie Finansowe
na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2022 r. - 210 546 zł
Całkowity koszt zadania w 2022 r. - 1 465 746 zł

 

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Stary Sącz polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 


Wieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2022 r. - 604 000 zł
Całkowity koszt zadania w 2022 r. - 755 000 zł

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 to wsparcie Państwa Polskiego dla gmin w zakresie organizacji dożywiania dla rodzin o niskim dochodzie. W Gminie Stary Sącz dożywianie realizowane jest w formie:

1. Ciepłego posiłku dla uczniów w szkołach.
2. Zakupu artykułów spożywczych.
3. Ciepłego posiłku dla osób dorosłych.

więcej informacji znajdziesz tutajWieloletni rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2021 r. - 392 570 zł
Całkowity koszt zadania w 2021 r. - 734 000 zł

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 to wsparcie Państwa Polskiego dla gmin w zakresie organizacji dożywiania dla rodzin o niskim dochodzie. W Gminie Stary Sącz dożywianie realizowane jest w formie:

1. Ciepłego posiłku dla uczniów w szkołach.

2. Zakupu artykułów spożywczych.

3. Ciepłego posiłku dla osób dorosłych.

więcej informacji znajdziesz tutaj


Rządowe Wsparcie Finansowe
na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2021 r. - 203 052 zł
Całkowity koszt zadania w 2021 r. - 1 320 000 zł

 

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Stary Sącz polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 


Rządowe Wsparcie Finansowe
zapewniające funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu

 

 

 

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa

Wartość dofinansowania w 2021 r. wynosi 875 000 zł
Wartość dofinansowania w latach 2020-2024 wynosi 4 400 000 zł

Środowiskowy dom samopomocy świadczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 

więcje informacji o ŚDS w Starym Sączu znajdziesz tutaj


Rządowe Wsparcie Finansowe
Program "Opieka 75+" na rok 2021

 

 

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2021 r. - 33 432 zł
Całkowity koszt zadania w 2021 r. - 66 864 zł

Dofinansowanie przeznaczone jest na organizację i świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w miejscu zamieszkania.  


Rządowe Wsparcie Finansowe
Rozwój Pomocy Społecznej na rok 2021

 

 

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2021 r. - 21 000 zł
Całkowity koszt zadania w 2021 r. - 27 000 zł

Dofinansowanie przeznaczone jest na organizację poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców w zakresie doradctwa zawodowego i psychologicznego dla osób dorosłych i dzieci.  


Rządowe Wsparcie Finansowe ze środków Funduszu Solidarnościowego
 w ramach resortowego programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

 

 

 

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dotacji w 2021 r. wynosi 41 965 zł
 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki  wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 


Rządowe Wsparcie Finansowe
dla zadań i programów pomocy społecznej

 

 

Program dofinansowany przez Wojewodę Małopolskiego ze środków budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania w 2021 r. - 38 000 zł
Całkowity koszt zadania w 2021 r. - 48 403,78 zł

 

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Stary Sącz polegającego na wypłacie dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420