Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 

Świadczenia te przyznaje się na wniosek udostępniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego obecnie 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie i 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Brane są pod uwagę dochody z 2018 r na bieżący okres zasiłkowy tj. 2019/2020. Dochody te koryguje się na bieżąco jeżeli nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu. Wysokość zasiłku rodzinnego to 95 zł miesięcznie dla dziecka do 5 roku życia, 124 zł miesięcznie dla dziecka od 5 do 18 roku życia i 135 zł miesięcznie dla osoby uczącej się między 18 a 21 rokiem życia. Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: 
 - Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo 1000 zł,
 - Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 400 zł miesięcznie, maksymalnie na 2 lata,
 - Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
 - Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

 

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420