Przejdź do głównej treści
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Świadczenia te przyznaje się na wniosek udostępniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego obecnie 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie i 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Brane są pod uwagę dochody z 2017 r. na bieżący okres zasiłkowy tj. 2018/2019. Dochody te koryguje się na bieżąco jeżeli nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu. Wysokość zasiłku rodzinnego to 95 zł miesięcznie dla dziecka do 5 roku życia, 124 zł miesięcznie dla dziecka od 5 do 18 roku życia i 135 zł miesięcznie dla osoby uczącej się między 18, a 21 rokiem życia. 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo 1000 zł,

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
400 zł miesięcznie, maksymalnie na 2 lata,

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 
4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł,
 
5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko do ukończenia 5 roku życia - 90 zł, na dziecko powyżej 5 roku życia - 110 zł,
 
6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: dojazd - 69 zł, zamieszkanie 113 zł.
 
7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł. 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Tel. 791 897 052

OPS

Tel. 600 401 420