Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Pomoc Żywnościowa

Przyznanie Pomocy Żywnościowej PO PŻ wymaga bieżącej weryfikacji dochodów. Prosimy zatem osoby zainteresowane, aby zgłaszały się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej już od sierpnia 2019 r.  wraz z dokumentacją dochodową za poprzedni miesiąc. 

Przypominamy też, że osoby uprawnione to mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. :

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- 1056 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Wniosek o pomoc żywnościową PO PŻ można złożyć np. wraz z wnioskiem o dożywianie dzieci w szkołach, gdzie kryterium dochodowe to 150% kryterium do pomocy społecznej, więc rodziny korzystające z dożywianie w szkołach na pewno mieszczą się do dożywiania PO PŻ. 

Na podstawie weryfikacji dochodowej będą wydawane skierowania do otrzymywania żywności. Skierowania obowiązują zwykle od września do kwietnia następnego roku.  

Pomoc Żywnościowa PO PŻ to dystrybucja pełnowartościowych produktów żywnościowych z długotreminowym okresem spożycia.

Dystrybucją żywności zajmuje się Fundacja "Będzie Dobrze", która wydaje żywność z częstością raz na 2 miesiące. Żywność wydawana jest w budynku dworca PKP w Starym Sączu. 

Żywność zwykle wydawana jest od września do kwietnia następnego roku. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, który po pozytywnym zakwalifikowaniu wydaje skierowanie do udzielenia pomocy PO PŻ. 

Asortyment to zróżnicowane produkty według określonej specyfikacji przydzielane ilościowo na członka rodziny. 

W ramach Podprogramu 2019 można otrzymać artykuły spożywcze w łącznej gramaturze ok 50,5 kg1, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe:
groszek z marchewką 3,20 kg,
fasola biała 3,20 kg,
koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
buraczki wiórki 1,05 kg,
powidła śliwkowe 1,80 kg,
sok jabłkowy klarowany 4 l

2) Artykuły skrobiowe:
makaron jajeczny 4,50kg,
makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,
ryż biały 3,00 kg,
kasza gryczana 1,50 kg,
herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne:
mleko UHT 7 l,
ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne:
szynka drobiowa 2,70 kg,
szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,
pasztet wieprzowy 0,48 kg,
filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier:
cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze:
olej rzepakowy 4 l,

7) Dania gotowe:
gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg,

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2019, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,4 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Informację o częstotliwości i terminach wydań można uzyskać w organizacji partnerskiej wskazanej w skierowaniu.

W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości organizacji partnerskiej.

Z dystrybucją żywności związane są działania towarzyszące:
- warsztaty kulinarne,
- warsztaty edukacji ekonomicznej,
- warsztaty żywieniowe,
- warsztaty dot. przeciwdziałaniu marnowania żywności.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Przypominamy, że osoby uprawnione to te, którym Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie zweryfikował dochody i wydał skierowanie. Osoby, które korzystały z programu w poprzedniej edycji tj. do kwietnia 2019 r. nie kwalifikują się automatycznie do programu. 

Żywność wydawana jest w budynku dworca PKP w Starym Sączu, ul. 22 Stycznia.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%.

OPS

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6